مشاهده RSS Feed

شعر

اشعار حماسی محرم (8)

به این مطلب امتیاز بدهید
خاطیان میدان نابرابر
هر سر نگرم از سرِ خجلت به زمین است
هر صحنۀ این معرکه با درد قریــن است

از خاک بپرسید کِه در روی تو جانداد
این کیست که افتاده برویت به جَبین است؟

خورشید چرا بر بدن لُخت بتــابید؟
آنکس که به انگشتر دین همچو نگین است

خنجر که بُرید بوسه گهِ دُخت نبی را
در دست عدو از غمِ این شرم حزین است

پس سنگ چرا حُرمت پیشانی مـولا
با ری بشکستی که چنین زار و غمین است

خم گشت کنون نیزه ز شرمندگی خویش
زان حال که او حامل آن دُّرِ وزیـن است

شمشیر که خم ساخت قَد و قامت او را
حق است که اینگونه سر افکندۀ دین است

تا زینت عرش از سرِ زین روی زمین شد
این بار خِجِل از شهِ دین مرکب و زین است

شرمنده تنور است نه آن خولی بد بخت
این خود به صف جُندِجفا پست ولعین است

مردم ز چه رو شرم از این کَرده نکردند؟
در سینۀ آن قوم مگر مملو کیـــن است
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود