مشاهده RSS Feed

شعر

اشعار حماسی محرم (5)

به این مطلب امتیاز بدهید
نبوغ یک طفل
شوکت یک فتح امشب از نبوغ طفلکی منکوب شد

هیبت شام عرب با گریه ی یک کودکی معیوب شد

خواستند تا شاهکار قوم خود را بر رخ عالم کشند

عاقبت آن شیخ مست باده نوش در زیرکی مغلوب شدرخصتی دیدند تا رسم نگون خویش را احیا کنند

بیرق جهل و لجاجت را پس از عهد جمل بر پا کنند

زعمشان یک طفل آزردن در آن مخروبه اوج عزت است

پس چنین شیخ دغل بهر خلافت بر عرب منصوب شد
زینب بزرگ
نهی منکر را در آخر زینب افشا می کند

حکم بر معروف را هم زینب امضا می کند

آرمان کربلا " هیهات من الذله " بود

متن جاویدی است کآخر زینب انشا می کند
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود