مشاهده RSS Feed

شعر

اشعار حماسی محرم (3)

به این مطلب امتیاز بدهید
وصال یار و دلدار
خوشا امشب وصال یار و دلدار
حسین و زینب محزون و غمخوار
بلوغ عشق امشب آشکار است
نبوغ اشک هر دم شد پدیدار

سلوک " لا فتی " را می ستایند
دم از " انا فتحنا " می گشایند
سرود مرگ " احلی از عسل " بود
چه با شوق آمدند تا چوبه ی دار

عروس عشق امشب در خیام است
در اینجا توسن دل بی لجام است
مصاف مرگ با لبخند رفتند
تن بی سر نمودند رؤیت یار

به مهد خویش بودند تشنه ی شیر
سپردند کام خود بر دشنه و تیر
رها گشتند بر دستان بابا
شوند حجت به قوم دون و غدار

سر خود بر سر پیمان نهادند
در آنجا دستها را جا نهادند
به کام تشنه از دریا گذشتند
که سازند یار را جانانه دیدار
غمی هر دم زند بر سینه ام چنگ
از آن قوم هزاران چهره و رنگ
رسد بوی محرم بر مشامم
امان از خدعه در پیمان و نیرنگ

سکوت شب مرا در کربلا برد
به صحرای پر از درد و بلا برد
ز حال میزبانان نیک دیدم
برون از مرز نامردی است این جنگ

سر از تن بی مهابا می بریدند
دو گوش کودکان را می دریدند
به جدّ می تاختند بر جسم بی جان
که حک شد بر جبین این عار و این ننگ

مرا در خیمه ها باد صبا برد
میان مردمانی با صفا برد
مهیای شهادت خنده بر لب
سرود عشق می خواندند خوش آهنگ

یکی تا مرگ گفتی زود خندید
که مردن را چه " احلی از عسل " دید
عجب دیدم به فکر سبقت از هم
همه پرپر زنان مشتاق و دلتنگ

بدیدم طفلکی در مهد بی تاب
لبش تبخال زد از قحطی آب
گلویش دوختند آبش ندادند
فغان از این دل پر کینه و سنگ

مکیدند خاتم از فرط عطش نیز
نهاد او بر لب بابا لبش نیز
چه می دانست به جایی بوسه می زد
که فردا خیضران می بوسد و سنگ
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود