مشاهده RSS Feed

ستاره ی درخشان

این نمازم بود

به این مطلب امتیاز بدهید


مستحب است بعد از خواندن هر نماز، مناجات ذیل را بخوانید:

اِلهی هذِهِ صِلاتی صِلَّیـتُــها خداوندا! این نمازی بود که به درگاه تو گزاردم
لا لِحاجَـهٍ مِنـکَ اِلَیـها نه به خاطر آن که تو نیازمند آن هستی
وَ لا رَغبـَـهٍ مِنـکَ فیـها و یا رغبت و تمایلی بدان داری

اِلّا تَعظیـمًا و طاعَـهً بلکه برای بزرگداشت و طاعت تـو
و اِجابـَـهً لَـکَ و پذیرش
اِلـی ما اَمَرتَنـی بـِۀ آن چیزی که مرا بدان فرمان دادی
اِلـهی اِن کانَ فیـها خداوندا اگر در نماز من
خَـلَـلٌ اَو نَقـصٌ کژی و کاستی دیدی،
مِن رُکوعِـها چه در رکوع آن
اَو سُجـودِها و چه در سجود آن،

فَلا تُـؤاخِـذنـی مرا مؤاخـذه نکن
و تَـفَـضَّـل عَـلَــیَّ و مرا مشمول فضل خود قرار ده،
بِـالـقَبـولِ وَ الغُـفـرانِ با پذیرفتن نماز من و مغفرت خـویش.

منبع :

"مفاتیح الجِنان، تعقیبات مشترکه نماز"
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود