مشاهده RSS Feed

ستاره ی درخشان

نمی شود که نمیشود که نمیشود

به این مطلب امتیاز بدهید

گاهي گمان نمي كني ولي مي شود،
گاهي نمي شود، نمي شود كه نمي شود؛

گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است،
گاهي نگفته قرعه به نام تو مي شود؛
گاهي گداي گداي گدايي و بخت نيست،
گاهي تمام شهر گداي تو مي شود...

با حساب کتاب خدا باشد،همیشه تو خط اولی که گمان تو به جایی نمیرسد اما خدا می رساند...
با حساب و کتاب خودت باشد،هرچقدر هم چرتکه بیندازی و دوندگی کنی و به این و آن رو بیندازی و به فکر کشف راه باشی توی خط دوم گیر می افتی... که هرچه تلاش کنی اگر خدا نخواهد،نمی شود که نمی شود که نمی شود،چون هیچ برگی حتی بی اذن او به زمین نمی افتد چه رسد به نتیجه دادن کارهای تو...

خدایا..

همه کارهایی که به فکرم می رسید کردم...از هرکس که میشد کمک خواستم...هرتلاشی می توانستم کردم تا بعدها بهانه ای نشود و نگویم و نگوییم نشد...

اما هرچه پیش رفتم بن بست بود و شاید این بست نشانه ای باشد از طرف تو...
نمیدانم این نشانه چیست؟بنشینم یا بروم؟سکوت کنم یا بگویم؟بدوم یا بایستم؟ صلاح کدام است؟....
شاید بخواهی منتظر بنشینم و به دست های تو خیره شوم که چطور این گره را باز می کند که اذن هر گره گشایی هم به دست توست...


آخرهرچیز خوش است که به دستان تو سپرده شود...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود