مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

خطبه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم در باره نشانه هاى ‫#‏آستانه‬ قيامت

به این مطلب امتیاز بدهید
خطبه پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم در باره نشانه هاى ‫#‏آستانه‬ قيامت


روزى پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلم خطبهاى ايراد فرمود: در ضمن اظهار داشت! نيكوترين گفتارها قرآن و بهترين راهنما خداوند است و بدترين چيزها بدعتى است كه در دين پيدا شود و هر بدعتى گمراهى است
مردى عرض كرد: قيامت چه موقع است؟
فرمود: مسئول وسائل در ندانستن زمان وقوع آن يكسانند، اما بدان كه به طور ناگهانى وقوع مىيابد.
پرسيد: نشانه هايش را بر ايمان بيان كن؟
فرمود: قيامت بر پا نمىشود، مگر هنگامى كه به علم (دين) عمل نشود و لغزشها و فتنهها زياد گردد و هرج و مرج بر مردم حاكم گردد و ناامنى بر همه جا سايه خويش را بگستراند و آنچه را كه بايد، آباد كنند، خراب نمايند (مانند دين و آخرت) و آنچه را كه بايد خراب شود، آباد نمايند (مانند بدعت و علاقه به دنيا) در آن هنگام يك خسوف (و ماه گرفتگى) در مشرق و يكى در مغرب رخ دهد و خورشيد از مغرب طلوع نمايد، و «دابة الارض» ظاهر گردد و دجّال خروج كند و يأجوج و مأجوج در دنيا پراكنده شوند، و «عيسى بن مريم عليه السّلام» از آسمان فرود آيد و نسيمى (از لا مذهبى) از سوى يمن بوزد، كه براى كسى خردلى ايمان باقى نگذارد و آتشى از سوى «عدن» «2» مشتعل گردد كه شهرها را فراگيرد و مردمان شرور و فتنهگر را بسوزاند.
باز پرسيدند: چه وقت است؟
فرمود: هنگامى است كه: قاريان قرآن، به حاكمانتان، رنگ دين بخشند (ولى در واقع ايمان ندارند) و اغنيا را بزرگ بشماريد و فقرا را كوچك و غنا و فحشاء در ميانتان رواج يابد، و ساختمانهاى آسمانخراش بالا رود و قرآن را با غنا بخوانيد و اهل باطل بر اهل حقّ چيره گردند و امر به معروف و نهى از منكر كم شود و نمازها تباه و شهوتها دنبال گردد و به سوى هوا و هوس برويد و حاكمان جور را مقدم بداريد، و به مردم خيانت كنند و وزيران فاسق به كار گمارده شوند، و حرص مال دنيا به قاريان (قرآن) راه يابد و نفاق در ميان علما توسعه پيدا كند، و حق ضعيف از قوى ستانده نشود و قداست امت و مردم از ميان برود و در اين وقت است كه بلاها بر سر مردم فرود آيد.
در آن زمان مساجد را زينت دهند «1» و قرآنها را با طلا مزيّن سازند «2» و منبرها بالا بروند «3» و صفوف مردم بسيار گردد و صداى گريه و زارى در مسجدها به گوش رسد و پيكرها اجتماع كنند، ولى زبانها و روشها مختلف باشد، و دين لقلقه زبان گردد، «4» و اگر به او مالى بدهى سپاسگزار است و اگر ندهى، كفران نعمت كند، به كوچك ترحم نمىكنند و بزرگ را احترام نمىنمايند، و خود را بر ديگران مقدّم مىدارند «5» و حريمها لگدمال مىگردد و در صدور حكم، ستم روا دارند و كارها به دست نااهلان بيفتد، و كودكان (و افراد بىاصل و نسب) مالك امور گردند و (مقدارى) از كارها به دست زنان بيفتد، و مردان به طلا و نقره زينت كنند و ابريشم بپوشند و كنيزكان را اسير «1» و صله رحم را قطع كنند و راهها را ناامن سازند، و باجگيران را (بر امور) منصوب نمايند و با مسلمانان مىجنگند و با كفّار سازش مىكنند، در اين هنگام است كه: باران بسيار مىبارد اما گياهان و نباتات كم مىرويند و جاهلان زياد «2» و دانايان كمند و حاكمان بسيار، اما افراد امين كمند «3» و در اين زمان معدنى بزرگ از طلا در نزديكى رود فرات ظاهر مىگردد، كه مردم بسيارى به خاطر آن كشته مىشوند و از هر صد نفر، نود و نه نفر جان مىبازد و يك نفر سالم مىماند.

إرشاد القلوب
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود