مشاهده RSS Feed

ñ¡ªz

گاهی...

به این مطلب امتیاز بدهیدگاهی...

فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛

از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم !

امـا … حقیقـت اینه که :

از دست دادن ِ خــودمـون ،

و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم !

و چقدر ارزش داریم …


گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره … !!
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود