مشاهده RSS Feed

ستايشگر

بسم الله الرحمن الرحیم

امتیاز ها: 2 رای ها, 5.00 متوسط.
به نام خدا.

برای اولین پست وبلاگیم در اسک دین ، قسمتهایی از نامه ی امام حسین (ع) در پاسخ به نامه ی معاویه برای گرفتن بیعت برای یزید رو ذکر میکنم :

من تصمیم به جنگ و مخالفت با تو را نگرفته ام و از اینكه جنگ با تو و حزب ظالم تو كه یاران شیطان هستند را ترك كردم از خداوند خائف هستم .
باز گفته اى كه مصلحت خود و دین و امت پیامبر خدا (ص ) را در نظر بگیرم. به خداقسم ، من چیزى را بهتر از جنگ با تو نمى بینم كه اگر این كار را انجام بدهم مقرب درگاه الهى شده ام و اگر ترك كنم , از خدا استغفار مى كنم و از خداوند آنچه موجب محبت ورضایت اوست مى طلبم . باز گفته اى كه هر وقت من حیله كنم تو هم حیله مى كنى ، پس معاویه هر چه مى توانى حیله كن به جان خودم قسم همیشه صالحین مورد حیله قرار مى گرفتند و من امیدوارم كه ضررش متوجه خودت بشود واعمالت را نابود سازد. مـعـاویـه ! از خـدا بترس كه خداوند متعال نامه اعمالى دارد كه تمام اعمال صغیره وكبیره در آن ضبط است .
معاویه ! خداوند فراموش نمى كند كه چگونه اولیاالله را به صرف گمان درباره آنان كشتى یا دستگیر نمودى و پسرت را كه شراب مى نوشد و سگ بازى مى كند بر گرده مردم سوار كرده اى می بینم تو را كه خود و اهل و دینت را نابود كرده اى و مردم را حقیر وكوچک شمرده اى.

ستایشگر
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود