مشاهده RSS Feed

پیروان حریم ولایت

ترجمه کتاب های دینی 3

به این مطلب امتیاز بدهید
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد1 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] شرح مفاهيم اخلاقى، تربيتى و عرفانى صحيفه سجاديّه است.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد2 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] رح مباحث موجود در صحيفه سجاديه از ديدگاه عرفانى، اخلاقى، اعتقادى و تربيتى است. در مجلّد دوم از اين مجموعه نيز ادامه دعاى اول از صحيفه سجاديه در باب توحيد و ستايش حق تعالى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد3 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] ادامه شرح و تفسر ادعيه صحيفه سجاديه با رويكرد اخلاقى و عرفانى و شرح دعاى دوم و سوم و چهارم آن است. نگارنده در ادامه شرح مقام و منزلت حضرت محمد (ص) و مقام نبوت آن حضرت كه در دعاى دوم صحيفه سجاديه آمده است، به بررسى مقام نبوت آن حضرت در آيات و رويات پرداخته و ضمن بيان نقش خانواده در دين به معرفى خاندان پيامبر (ص) در نهج البلاغه پرداخته و شكايت پيامبر (ص) از برخى از بستگان و مباهله آن حضرت همراه با اهل بيت خود اشاره مى كند.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد4 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] ادامه شرح و بررسى دعاهاى صحيفه سجاديه از ديدگاه اخلاقى و عرفانى است. در اين مجلّد نيز ادامه دعاى چهارم و شرح دعاى پنجم از صحيفه سجاديه بيان گرديده است.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد5 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] شرح ادامه ادعيه صحيفه سجاديه از ديدگاه اخلاقى و عرفانى است. در اين مجلّد از اين مجموعه شرح دعاى ششم، هفتم و هشتم از صحيفه سجاديه آمده است.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد6 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] شرح و تفسير ادعيه موجود در صحيفه سجاديه از منظرى عرفانى و اخلاقى است.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد7 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] شرح دعاهاى صحيفه سجاديه با رويكردى عرفانى، اعتقادى و اخلاقى است. در اين مجلّد نيز شرح دعاى سيزدهم تا هفدهم صحيفه سجاديه بيان شده است.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد8 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] شرحى است عرفانى و اخلاقى بر دعاهاى صحيفه سجاديه. در اين مجلّد از اين مجموعه به شرح دعاهاى هفدهم تا بيستم از ادعيه موجود در صحيفه سجاديه پرداخته شده است.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد9 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] شرح و بررسى دعاهاى صحيفه سجاديه از ديدگاهى اخلاقى و عرفانى است.
تفسير و شرح صحيفه سجاديه جلد10 [شناسنامه کتاب] [دانلود کتاب] شرح و تفسير دعاهاى صحيفه سجاديه با رويكردى اخلاقى و عرفانى است. در اين مجلّد از اين مجموعه نيز به شرح دعاى بيست و هفتم تا سى و هشتم از ادعيه صحيفه سجاديه پرداخته شده است.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود