مشاهده RSS Feed

شعر

تمنّا

به این مطلب امتیاز بدهید
خواهی مرا بشکن ولی مشکن دلم را بی وفا
گر می زنی سنگم بزن ، بر دل مزن سنگ جفا

در پی مرا گر می بری ، دل را مبر پس نازنین
هر کار خواهی کن ، ولی یادت مکن از من جدا

پوش از سرم عیبم ولی، رُخ بر من ای رعنا مپوش
از جرم و تقصیرم گذر ، مگذر زیادم با صفا

هر جا که می خواهی برو اما مرو از قلب من
دار و ندارم را بگیر ، اما مگیر از من خطا

از ظاهر «خادم» بپرس اما مپرس از باطنش
گر خنده بینی بر لبش حالش نبینی در خفا

آپدیت شده 1392/07/28 در 22:53 توسط مرید الحسین (ع)

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر عرفانی

نظرات

^

ورود

ورود