مشاهده RSS Feed

شعر

خاندان افضل

امتیاز ها: 2 رای ها, 4.50 متوسط.
به گیتی ندیدم چنین محتوی

کسی افضل از احمد مصطفی

صدف دیدم و گوهری را در آن

صدف فاطمه گوهرش مرتضی

نه یک بود ، افزون بدیدم گُهر

حسین بود رخشان پس از مجتبی

یکی پُر بها نیز سجاد بود

دگر باقر آن مهد علم و سخی

و جعفر که باشد بسی راستگو

در آن کاظم است نور شمس ضحی

رضا فخر شیعه بسی تابناک

سپس هادی حکمت و علم هدی

درخشد بسی جود و فضل جواد

حسن نور بخشد چو نجم ثری

بدیده ندیدم دُر آخرین

کنون چهره دارد زعالم خفی

آپدیت شده 1392/07/28 در 22:54 توسط مرید الحسین (ع)

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی
^

ورود

ورود