مشاهده RSS Feed

دخترک منتظر

گفت: حاج آقا!

به این مطلب امتیاز بدهید
گفت: حاج آقا! من شنیده ام اگر انسان در نماز متوجه شود که کسی در حالدزدیدن کفش اوست می تواند نماز را بشکند و برود کفشش را بگیرد؛
درست است حاج آقا؟!
شیخ گفت: درست است آقا.
نمازی که در آن حواست به کفشت است، اصلاً باید شکست!
چه نمازها که خواندیم و حواسمان فقط به کفشهایی بود که او داده بود ...برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود