مشاهده RSS Feed

دخترک منتظر

اندکی تامّل :

به این مطلب امتیاز بدهیداندکی تامّل :

دقت کرده اید ؟!
مردها وقتی گریه میکنند دستشان بر چشم هایشان است !
زنها وقتی گریه می کنند دستشان بر دهانشان است !
و ↓
سرچشمه بیشتر گناهان مردان چشمانشان است ...
سرچشمه بیشتر گناهان زنان دهانشان است ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود