مناظره مسیحی-مسلمان: تثلیث در تاریخ و عقل و نقل

رتبه کتاب
فرستنده مسلمان ایرانی - ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
نویسنده نویسنده مسلمان ایرانی
حجم کتاب حجم کتاب 13.31 مگابایت
دریافت دریافت 52
+ دانلود
مباحثۀ موجود در این کتاب، در شبکۀ اجتماعی کلوب، در کلوب گفتگوی ادیان بین یک کاربر مسیحی کاتولیک لیبرال و یک مسلمان شیعه، شکل گرفته است، و به مرور از یک بحث سطحی اوّلیه، به بحث و گفتگویی سنگین و همه جانبه پیرامون تثلیث مسیحی بدل شده است، و پای بنیانهای عقلی، نقلی و تاریخی تثلیث و بررسی عرفانی تثلیث و الوهیت مسیح نیز به مسئله باز می شود. نام آیدی طرف مسیحی بحث، امیر مارتین(که تایپ انگلیسی نام او هم پلورالیست بوده و گاهی به این نام خطاب می شود) و نام آیدی طرف مسلمان، نیز اندیشمند مسلمان است. البته مستحضر هستید که کاربران در فضای مجازی به جای نامهای واقعی، از نامهای مستعار استفاده می کنند.

تصاویر


نظرات

نظری در مورد کتاب وجود ندارد

^

ورود

ورود