حضرت علی علیه السلام :

خدا آفریده ای بهتر از حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیافریده است.

 

 

 

نام شما :
 
تعداد صلوات : 
حرف دل  :
 
 
مشاهده صلوات های ثبت شده

دانلود صوت با کيفيت