گفتگوی دینی


 • آخرین ارسال ها
 • قرآن
 • حدیث
 • عقاید
 • اخلاق و عرفان
 • مشاوره و تربیت
 • تاریخ اسلام
 • احکام
 • ولایت
 • فرهنگی
مهران احمدی   احادیثی در مورد دماغ (مغز)
صادق   **** عجم زنده کردم بدین پارسی *****
حبیبه   پیشنهاداتی برای برخورد با روزه خواری علنی
صادق   **** برخی اسرار صلح حسنی ؟ *****
zahra5654   (* ختم قرآن در ماه مبارك رمضان *)1394 (نيت: هديه به چهارده معصوم (ع).)
صادق   جملات قشنگ و به یاد ماندنی(بخون...فكر كن...اراده كن...عمل كن)
احمد   نقد توحید مفضل (3): آیا انسانهای ناقص الخلقه گناهکار هستند؟
monji-sec   ازدواج با دختر پولدار
حبیبه   شهادت یا زندگی خادمانه؟
خیر البریه   کاتبان وحی، تفاوت مصاحف، تاویل و شأن نزول در مصاحف

 1. تفسير و علوم قرآن موضوع : 3,185 نوشته : 54,837
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 293
    موضوع
   • 5,904
    نوشته

 2. حدیث موضوع : 1,855 نوشته : 22,611
  1. قرآن و حدیث

   (6 کاربر آنلاین)
    

   2 دقیقه پیش

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 563
    موضوع
   • 6,281
    نوشته
  2. سیر تاریخی حدیث

   (1 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   15/02/1394

   مدیران انجمن:

   1. عبدالرحیم,
   2. علی مع الحق

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 93
    موضوع
   • 843
    نوشته
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 98
    موضوع
   • 917
    نوشته
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 138
    موضوع
   • 1,396
    نوشته
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 96
    موضوع
   • 911
    نوشته
  6. جعل حدیث

   (1 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   3 هفته پیش

   مدیران انجمن:

   1. عبدالرحیم,
   2. علی مع الحق

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 126
    موضوع
   • 2,334
    نوشته
  7. ترجمه حدیث

   (4 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   یک هفته پیش

   مدیران انجمن:

   1. عبدالرحیم,
   2. علی مع الحق

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 248
    موضوع
   • 1,883
    نوشته
  8. احادیث معصومین (ع)

   (4 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   9 ساعت پیش

   مدیران انجمن:

   1. عبدالرحیم,
   2. علی مع الحق

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 493
    موضوع
   • 8,046
    نوشته

 3. کلام و عقاید موضوع : 5,662 نوشته : 108,258
  1. کلیات آشنائی با علم کلام

   (1 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   3 روز پیش

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 189
    موضوع
   • 2,754
    نوشته
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,020
    موضوع
   • 23,891
    نوشته
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 270
    موضوع
   • 6,019
    نوشته
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 833
    موضوع
   • 12,741
    نوشته
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 700
    موضوع
   • 10,612
    نوشته
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 239
    موضوع
   • 6,076
    نوشته
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 415
    موضوع
   • 5,592
    نوشته
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 743
    موضوع
   • 13,462
    نوشته
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 396
    موضوع
   • 7,882
    نوشته
  10. آرشیو مطالب

   (1 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   4 هفته پیش

   مدیران انجمن:

   1. طارق,
   2. bina88,
   3. روح بخش,
   4. گمنام,
   5. محمدی

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 74
    موضوع
   • 764
    نوشته

 4. اخلاق و عرفان موضوع : 2,888 نوشته : 50,421
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 1,010
    موضوع
   • 17,984
    نوشته
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 359
    موضوع
   • 5,848
    نوشته
  3. آداب

   (1 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   7 ساعت پیش

   مدیران انجمن:

   1. zahra5654,
   2. elina822

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 302
    موضوع
   • 5,254
    نوشته
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 123
    موضوع
   • 2,985
    نوشته
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 150
    موضوع
   • 3,227
    نوشته
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 161
    موضوع
   • 5,486
    نوشته
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 85
    موضوع
   • 1,593
    نوشته
  8. آرشیو

   (4 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   یک روز پیش

   مدیران انجمن:

   1. elina822

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 557
    موضوع
   • 5,285
    نوشته

 5. مشاوره و تربیت موضوع : 3,449 نوشته : 95,553
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 9
    موضوع
   • 83
    نوشته
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 776
    موضوع
   • 26,305
    نوشته
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 343
    موضوع
   • 7,178
    نوشته
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 433
    موضوع
   • 9,140
    نوشته
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 108
    موضوع
   • 4,863
    نوشته

 6. تاریخ اسلام موضوع : 3,235 نوشته : 28,827
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 185
    موضوع
   • 1,819
    نوشته
  2. تاریخ انبیاء

   (4 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   4 هفته پیش

   مدیران انجمن:

   1. رضا,
   2. باء

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 228
    موضوع
   • 2,607
    نوشته
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 16
    موضوع
   • 227
    نوشته

 7. فقه و احکام شرعی موضوع : 3,942 نوشته : 42,185
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 158
    موضوع
   • 2,167
    نوشته
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 260
    موضوع
   • 1,876
    نوشته
  3. احكام بانوان

   (4 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   18 ساعت پیش

   مدیران انجمن:

   1. ••ostad••,
   2. TAHOOR

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 41
    موضوع
   • 660
    نوشته
  4. خمس و زكات

   (1 کاربر آنلاین)
    
    توسط

   یک هفته پیش

   مدیران انجمن:

   1. ••ostad••,
   2. TAHOOR

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 184
    موضوع
   • 1,705
    نوشته

 8. ولایت و فرهنگ پایداری موضوع : 2,565 نوشته : 33,434
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 115
    موضوع
   • 1,299
    نوشته
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 264
    موضوع
   • 2,899
    نوشته

 9. فرهنگی و رسانه مذهبی موضوع : 4,283 نوشته : 139,684
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 823
    موضوع
   • 5,405
    نوشته
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 664
    موضوع
   • 6,608
    نوشته
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 61
    موضوع
   • 30,784
    نوشته

 10. نرم افزار موضوع : 844 نوشته : 15,291
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 209
    موضوع
   • 1,958
    نوشته

 11. مدیریت موضوع : 171 نوشته : 10,205
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 86
    موضوع
   • 5,888
    نوشته
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 19
    موضوع
   • 4,251
    نوشته
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • 66
    موضوع
   • 66
    نوشته

اطلاعات آماری

 کاربران حاضر در انجمن کاربران حاضر در انجمن

نمایش کاربران آنلاینتعداد کاربران بازدید کننده از انجمن در 24 ساعت گذشته: 442

بیشترین کاربران حاضر در یک روز 593 نفر در تاریخ 18/01/1393 می باشد

ارسال کنندگان پست در 24 ساعت اخیرارسال کنندگان پست در 24 ساعت اخیر

    
 1. rea1362 47
 2.   
 3. نورالزهراء 38
 4.   
 5. monji-sec 29
 6.   
 7. طاهر 27
 8.   
 9. Dahim Darni 27
 10.   
 11. طالب دوست 21
 12.   
 13. شهید علی اصغر پازوکی 20
 14.   
 15. جناب خان 19
 16.   
 17. حامی 19
 18.   
 19. حبیبه 17
 20.   
 21. **گلشن** 15
 22.   
 23. بنت الحسین 13
 24.   
 25. محراب 13
 26.   
 27. صادق 12
 28.   
 29. آفرینـــــش 12
 30.   
 31. یا صادق(ع) 11
 32.   
 33. باغ بهشت 11
 34.   
 35. mehrant 11
 36.   
 37. یوسف گمگشته 10
 38.   
 39. امیر حسین 10
 40.   
 41. anteaaaa 9
 42.   
 43. Cheetah 9
 44.   
 45. zahra5654 9
 46.   
 47. amirabdi 8
 48.   
 49. ??? 8
 50.   
 51. روح بخش 7
 52.   
 53. دکتر غلامعلی 7
 54.   
 55. Miss Chadoriii 7
 56.   
 57. *دلتنگ صاحب الزمان* 7
 58.   
 59. خاتم 6
 60.   
 61. پابوس زوار اربعین 6
 62.   
 63. lili66 6
 64.   
 65. غلام عشقتم یاعلی 6
 66.   
 67. ریحانه النبی 6
 68.   
 69. خداي صبور من 6
 70.   
 71. باء 6
 72.   
 73. شادی92 5
 74.   
 75. ابوالفضل 5
 76.   
 77. پیام 5
 78.   
 79. تسنیـم 5
 80.   
 81. یا‌رقیه 5
 82.   
 83. Daneshforum 5
 84.   
 85. onlygod_ 5
 86.   
 87. نور 4
 88.   
 89. mohamaxp 4
 90.   
 91. قرآن حکیم 4
 92.   
 93. دوست دارم خدااا 4
 94.   
 95. taha20 4
 96.   
 97. رهروی شهدا 4
 98.   
 99. مدیر فرهنگی 4
 100.   
 101. عصران 4
 102.   
 103. امین 3
 104.   
 105. alone star 3
 106.   
 107. parisan 3
 108.   
 109. دايي حسن 3
 110.   
 111. برکه 3
 112.   
 113. بچه محله امام رضا 3
 114.   
 115. realsearcher 3
 116.   
 117. خیر البریه 3
 118.   
 119. Serat 3
 120.   
 121. Im_Masoud.Freeman 3
 122.   
 123. نگین زهرا 3
 124.   
 125. دختر با وقار 3
 126.   
 127. mohsen1990 3
 128.   
 129. darkalone 3
 130.   
 131. لبیک یا علی النقی 3
 132.   
 133. شبـنم 3
 134.   
 135. 885885 2
 136.   
 137. "قلب سلیم" 2
 138.   
 139. S.A.J 2
 140.   
 141. اللیل والنهار 2
 142.   
 143. 30ساله 2
 144.   
 145. roz1017 2
 146.   
 147. دلسا 2
 148.   
 149. اميد پنهان 2
 150.   
 151. asad 2
 152.   
 153. negiin 2
 154.   
 155. صبوره زهراء 2
 156.   
 157. م.ح. 2
 158.   
 159. دخترچادری 2
 160.   
 161. bentolhoda 2
 162.   
 163. یا علی 2
 164.   
 165. میقات 2
 166.   
 167. تذکره 2
 168.   
 169. زهرا73 2
 170.   
 171. PAN 2
 172.   
 173. هدی 2
 174.   
 175. میرشکاک 2
 176.   
 177. elina822 2
 178.   
 179. شعیب 2
 180.   
 181. عارف 2
 182.   
 183. یارب 2
 184.   
 185. عشقم خدا 2
 186.   
 187. و طاها 2
 188.   
 189. sky_star 1
 190.   
 191. مشکور 1
 192.   
 193. Am!r 1
 194.   
 195. نعلین 1
 196.   
 197. masaf 1
 198.   
 199. مهران احمدی 1

آمار و ارقام سايت آمار و ارقام سايت

موضوع:34,215      نوشته:627,504      کاربران:32,096      کاربران فعال:1,541      جدید ترین عضو realsearcher2
مدت حضور کاربران:31 سال 7 ماه 1 هفته 6 روز 18 ساعت 39 دقيقه 18 ثانيه      آمار جهانی:نمایش
  وبلاگ ها:136      مطالب: 1,562      24 ساعت گذشته: 0
آخرین مطلب وبلاگ, سخنان ناب توسط امین 2

راهنمای آیکون های سایتراهنمای آیکون های سایت

دارای مطلب جدید
دارای مطلب جدید
دارای مطلب قدیمی
دارای مطلب قدیمی
فروم یک دسته بندی است
فروم یک دسته بندی است
انجمن لینک داده شده
انجمن لینک داده شده